Cookie- en Privacyverklaring

Peter Steijlen (gevestigd aan de Galerijmuur 11, 3991 WX Houten) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Tevens voldoet deze website aan de huidige “Cookiewet” (Telecommunicatiewet artikel 11.7a). De cookiewet zal uiteindelijk plaatsmaken voor de e-privacyverordening. Deze wet moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie maar wij zijn er al wel op voorbereid.
Wij hebben deze pagina opgedeeld in informatie over de gebruikte cookies, en over hoe wij met jouw privacygegevens omgaan.

  • Cookies
   Do Not Track
   Iedere populaire browser kan ingesteld worden op “Do Not Track”. Vaak is deze instelling standaard actief wanneer je de browser incognito opent. Aangezien dit principe nog volop in ontwikkeling is kan hier nog niet volledig op gebouwd worden. Wij (en diensten van 3e partijen) honoreren deze instelling echter wel wanneer deze instelling is ingeschakeld. Wanneer ingeschakeld zullen wij alle vormen van tracking op de website uitschakelen.
  • Privacy
   Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
   a. Contactformulieren en e-mail links
   Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze site (waaronder Contact). Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
   Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen.
   b. Beveiliging
   Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@petersteijlen.
  • Media
   De afbeeldingen die geplaatst zijn op deze website vertonen personen die verbonden zijn (of waren) aan één van mijn koren. Wil je liever niet op deze afbeelding zichtbaar zijn, neem dan contact met ons op, liefst schriftelijk. De afbeelding zal dan uiterlijk binnen vier weken aangepast worden. Voor de ontwikkeling van deze website zijn afbeeldingen gebruikt van verschillende bronnen. Indien wij deze afbeeldingen gebruiken, gaan wij er van uit dat hierop geen rechten rusten of dat rechten zijn afgekocht. Het is niet onze bedoeling om copyrights of andere rechten te schenden. Indien je van mening bent dat wij dit wel doen, verzoeken wij je dit ons schriftelijk te laten weten. De afbeeldingen of teksten zullen dan op verzoek van de rechthebbende(n) binnen 4 weken worden verwijderd.

Wijziging van deze cookie- en privacyverklaring
petersteijlen.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze cookie- en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookie- en privacyverklaring.