..

dirigent 

Als dirigent ben ik werkzaam bij kerk- en kamerkoren; daarnaast coach ik koren en voorzangers. Bij Kunstfactor in Utrecht deed ik de MDO (Meerjarige Dirigenten Opleiding) en aan de Hogeschool IDE - studeerde ik hoofdvak koordirectie en de bijvakken zang en piano. 


pianist

Naast mijn werk als koordirigent ben ik ook pianist en begeleid ik solisten en koren. De piano  is een veelzijdig instrument, waarvan de klank nooit verveelt en waar je alle muziekstijlen op kunt spelen. De piano is de basis voor mijn muzikale beleving. Mijn specialiteit ligt in het harmoniseren en improviseren.

 

componist

Ik componeer en arrangeer voor diverse koren en ensembles. Op deze pagina kun je enkele van mijn koorstukken bekijken, beluisteren en  bestellen.


kerkmusicus

Al op jonge leeftijd werd ik geraakt door de rijke en onsterfelijke klanken van het kerkorgel. Vanaf mijn twaalfde jaar kreeg ik les op de orgels van de St. Pieters- en de Augustinuskerk in Utrecht. Later volgde ik de kerkmuzikale vakken: liturgiek, hymnologie en gregoriaans.  De kerk is voor mij een plaats waar het leven gevierd wordt en waar woord en zang  in harmonie samenkomen.

 

"In Gods wezen ligt de schoonste harmonie"de koren

Maartenskoor Maartensdijk en Ecclesiakoor De Bilt.  Deze  koren vallen onder de  Martha & Mariaparochie. Het repertoire bestaat uit Latijnse motetten en Nederlandse- en anderstalige liederen van hedendaagse componisten. Er wordt wekelijks gerepeteerd op resp. maandag- en dinsdagavond. Het Ecclesiakoor heeft een eigen website:  

 

Vrouwenensemble Voyelles Vocales is in 2013 opgericht en bestaat uit zo'n 12 enthousiaste zangeressen. Het repertoire is breed en vooral klassiek georiënteerd uit verschillende stijlperioden. Twee keer per maand is er een repetitie op donderdagavond in de R.K. kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Houten. Meer informatie vind je op de website van Voyelles Vocales.

 

Spieghelkoor Bussum.  Het koor is  in  2017 opgericht en valt onder de Spieghelkerk. Het koor bestaat uit geoefende zangers die voornamelijk zingen in bijzondere diensten. Op woensdagavond wordt er gerepeteerd. Naast liederen uit het liedboek, zingen zij graag concertante werken van klassieke componisten als Bach, Händel en Mendelssohn, maar ook van hedendaagse componisten als Rutter, Gjeilo en Jenkins. Meer informatie over het Spieghelkoor is te vinden op de website van de Spieghelkerk.

 

Gedachteniskoor Reeuwijk en Memento De Bilt.  Deze koren zingen tijdens uitvaartdiensten. De leden staan 6 dagen in de week klaar om - als het nodig is - overleden parochianen de laatste eer te bewijzen. Het repertoire bestaat uit Gregoriaanse gezangen, Nederlandse-  en anderstalige liederen.  

 


COMPOSITIES - bladmuziek


AGENDA - concerten & projecten

• 2024 - Spieghelkoor, Goede Vrijdag 29 maart 2024 om 19.30 u in de  Wilhelminakerk, Bussum  .

• 2024 - projectkoor Choral Evensong, zaterdag 20 januari om 17.00 uur in de Sint-Maartenskerk in Maartensdijk.

• 2023 - Voyelles-Vocales, concert zondag 22 oktober om 13.00 u  in de Jeroen Boschkapel, 's-Hertogenbosch.

• 2023 - Voyelles-Vocales, concert zaterdag 21 oktober om 15.00 u in de kerk O.L.V.  ten Hemelopneming, Houten 

• 2023 - Voyelles-Vocales, optredens in de diensten Maartensdijk, De Bilt en Houten

• 2022 - projectkoor Choral Evensong, zaterdag 26 november om 17.00 uur in de Sint-Maartenskerk, Maartensdijk.

• 2022 - Ecclesiakoor De Bilt Kerstconcert, zondag 11 december om 17.00 uur

• 2022 - Voyelles-Vocales, open repetitie donderdag 30 juni in aanloop naar het volgende concert

• 2022 - Ecclesiakoor De Bilt, diakenwijding in St. Catharinakathedraal Utrecht op zaterdag 7 mei en op zaterdag 1 oktober,   

• 2022 - Voyelles-Vocales, optredens in de diensten Reeuwijk en De Bilt

• 2021 - projectkoor Choral Evensong, zaterdag 27 november in Maartensdijk (afgelast iv.m. de coronamaatregelen)

2021 – Spieghelkoor Bussum en Ecclesiakoor De Bilt, virtuele koorprojecten ten tijde van corona

2021 – Voyelles-Vocales, voorjaarsconcert (afgelast i.v.m. de corona maatregelen)

2021 – KRO-RKK tv-uitzending, zondag 10 januari in Maartensdijk

Lees meer »

Bericht sturen aan Peter: