Cookie- en privacyverklaring

 

Peter Steijlen zorgt voor een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens.  Deze pagina is opgedeeld in informatie over de gebruikte cookies, en over hoe wij met uw privacygegevens omgaan.

 • Cookies
  Do Not Track. Iedere populaire browser kan ingesteld worden op “Do Not Track”. Vaak is deze instelling standaard actief wanneer u de browser incognito opent. Wanneer ingeschakeld zullen wij alle vormen van tracking op de website uitschakelen.
 • Privacy
  Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u dat hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  a. Contactformulieren en e-mail links
  Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze site. Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
  Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen.
  b. Beveiliging
  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 • Media
  De afbeeldingen die geplaatst zijn op deze website vertonen personen die verbonden zijn (of waren) aan één van mijn koren. Wilt u liever niet op deze afbeelding zichtbaar zijn, neem dan schriftelijk contact met ons op. De afbeelding zal dan uiterlijk binnen vier weken aangepast worden. Voor de ontwikkeling van deze website zijn afbeeldingen gebruikt van verschillende bronnen. Indien wij deze afbeeldingen gebruiken, gaan wij er van uit dat hierop geen rechten rusten of dat rechten zijn afgekocht. Het is niet onze bedoeling om copyrights of andere rechten te schenden. Indien u van mening bent dat wij dit wel doen, verzoeken wij u dit ons schriftelijk te laten weten. De afbeeldingen of teksten zullen dan op verzoek van de rechthebbende(n) binnen 4 weken worden verwijderd.
 • Wijziging van deze cookie- en privacyverklaring
  Peter Steijlen kan wijzigingen aanbrengen in deze cookie- en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookie- en privacyverklaring.